تنظیم از طریق دستورات متنی


توضیحات اولیه

ابتدای تمام دستورات مدیریتی ربات دلتا باید یک علامت @ قرار دهید.

دستورات را باید طبق مثالها دقیقاً مثل یک پیام معمولی به گروهتان ارسال نمایید.

ربات دلتا قابلیت فهم جملات شما را دارد، فقط کافیست دستور خود را به زبان ساده به گروهتان ارسال نمایید.


نصب رایگان ربات دلتا

با اضافه و ادمین کردن ربات در گروه خود می توانید از امکانات ربات استفاده نمایید.پنل مدیریت امکانات ربات

با پنل ربات می توانید به قسمت های مختلف دسترسی داشته باشید برای استفاده از پنل دستور زیر را ارسال نمایید.

@پنل


مشاهده راهنمای ربات

ربات دلتا دارای راهنمای استفاده از امکانات ربات است برای مشاهده می توانید دستور زیر را ارسال نمایید.

@راهنما


مشاهده میزان اعتبار

شما می توانید مدت زمان باقیمانده ربات را مشاهده نمایید برای این کار کافیست دستور زیر را ارسال نمایید.

@میزان شارژ


خرید و تمدید اعتبار ربات

ربات دلتا دارای پنل خرید اعتبار می باشد برای خرید می توانید دستور زیر را ارسال نمایید.

@تمدید اعتبار


تنظیم متن خوش امد

برای تنظیم متن خوش امد قسمت [متن] را حذف و به جای آن متن دلخواه را قرار داده و داخل گروه ارسال نمایید.

@تنظیم خوش امد [متن]


ارسال پیام خوش امد گویی

یک پیام در زمان ورود هر کاربر به گروه ارسال می شود.

@خوش امد روشن

@خوش امد خاموش


تنظیم حداکثر اخطار کاربران

برای تنظیم حداکثر اخطار برای کاربران بعد از حذف قسمت [عدد] رقم موردنظر برای تعداد اخطار را وارد و دستور را ارسال نمایید.

@تنظیم اخطار [عدد]

مثال:

@تنظیم اخطار 5


اخطار دادن به کاربران

قسمت [ریپلای] در هنگام ارسال دستور نباید استفاده شود این عبارت به این معنی می باشد که در هنگام اخطار دادن، حذف اخطار و مشاهده اطلاعات اخطار کاربر بر روی پیغام ریپلای نمایید و دستور @اخطار یا @حذف اخطار یا @اطلاعات اخطار را ارسال نمایید برای دستورهای دیگر نیز که دارای کاراکتر [ ] و کلمه ایی که داخل آن می باشد باید حذف گردند تا دستور اجرا گردد.

برای اخطار دادن، حذف اخطار و مشاهده اطلاعات اخطار به صورت دستی، بر روی پیام کاربر ریپلای کرده و بعد از حذف قسمت [ریپلای] یکی از این دستورات را ارسال کنید:

@اخطار [ریپلای]

@حذف اخطار [ریپلای]

@اطلاعات اخطار [ریپلای]


حالت سختگیرانه اخراج کاربر

روشن و خاموش کردن حالت سختگیرانه اخراج کاربر پس از رسیدن به حداکثر اخطار برای فعال کردن این قابلیت از دستور @سختگیرانه اخطار روشن و برای غیرفعال کردن آن از دستور @سختگیرانه اخطار خاموش می توانید استفاده نمایید.

@سختگیرانه اخطار روشن

@سختگیرانه اخطار خاموش


سایلنت (بیصدا)

دستور @بیصدا همه برای ساکت کردن و دستور @باصدا همه برای غیرفعال کردن سکوت در گروه کاربرد دارد از دستورهای زیر استفاده نمایید.

@بیصدا همه

@باصدا همه


سایلنت کاربران

دستور @بیصدا [ریپلای] برای افزودن فرد به لیست سکوت گروه

دستور @بیصدا [ریپلای] [دقیقه] برای افزودن فرد به لیست سکوت گروه به صورت زمان دار

دستور @باصدا [ریپلای] برای خارج کردن فرد از لیست سکوت گروه

بعد از حذف قسمت های [ریپلای] و [ریپلای] [دقیقه] بر روی کاربر موردنظر ریپلای و با درج زمان دلخواه در قسمت [دقیقه] می توانید برای سایلنت و آزاد کردن از دستورهای زیر استفاده نمایید.

@بیصدا [ریپلای]

@بیصدا [ریپلای] [دقیقه]

@باصدا [ریپلای]


لیست سکوت

برای مشاهده لیست سکوت و حذف لیست سکوت می توانید از دستورهای زیر استفاده نمایید.

@لیست سکوت

@حذف لیست سکوت


قفل های اجباری


تنظیم قفل هرمی – اد اجباری

تنظیم مقدار کاربری که یک فرد باید دعوت کند تا بتواند در گروه چت کند بعد از حذف قسمت [عدد] و درج تعداد لازم برای دعوت کاربران به گروه می توانید از دستور زیر استفاده نمایید.

@تنظیم دعوت [عدد]

مثال:

@تنظیم دعوت 12


قفل هرمی – اد اجباری

این قفل هر کاربر را مجبور میکند تا قبل از ارسال پیام به گروه، یک تعداد کاربر را به گروه دعوت کند برای فعال کردن اد اجباری از دستور @دعوت روشن و برای غیرفعال کردن اد اجباری از دستور @دعوت خاموش می توانید استفاده نمایید.

@دعوت روشن

@دعوت خاموش


قفل های مختلف


قفل لینک

برای جلوگیری از ارسال لینک های جوین تلگرام

@قفل لینک

@بازکردن لینک


قفل هشتگ

برای جلوگیری از ارسال تگ‌هایی که با # شروع می شوند.

@قفل تگ

@بازکردن تگ


قفل یوزرنیم

برای جلوگیری از ارسال نام کاربری (یوزر نیم) اشخاص و کانال ها (تگ هایی که با @ شروع می شوند.)

@قفل یوزرنیم

@بازکردن یوزرنیم


قفل متن

برای جلوگیری از ارسال پیامهایی که فقط متن دارند.

@قفل متن

@بازکردن متن


قفل ویرایش

برای جلوگیری از ویرایش پیغام ها

@قفل ویرایش

@بازکردن ویرایش


قفل ربات

هر رباتی که به گروه اضافه شود در جا حذف خواهد شد.

@قفل ربات

@بازکردن ربات


قفل کلمات رکیک

برای جلوگیری هوشمند از ارسال هر گونه کلمات زشت و اهانت آمیز

@قفل فحش

@بازکردن فحش


قفل تصاویر متحرک

برای جلوگیری از ارسال گیف (تصاویر متحرک) به گروه

@قفل گیف

@بازکردن گیف


قفل عکس

برای جلوگیری از ارسال عکس به گروه

@قفل عکس

@بازکردن عکس


قفل فیلم

برای جلوگیری از ارسال فیلم

@قفل ویدیو

@بازکردن ویدیو


قفل اهنگ

برای جلوگیری از ارسال آهنگ

@قفل اهنگ

@بازکردن اهنگ


قفل ویس

برای جلوگیری از ارسال صدای ضبط شده (وویس)

@قفل ویس

@بازکردن ویس


قفل استیکر

برای جلوگیری از ارسال استیکر

@قفل استیکر

@بازکردن استیکر


قفل ارسال مخاطب

برای جلوگیری از ارسال شماره

@قفل مخاطب

@بازکردن مخاطب


قفل فوروارد

برای قفل فوروارد در گروه

@قفل فوروارد

@بازکردن فوروارد


قفل ارسال مکان (لوکیشن)

برای جلوگیری از ارسال موقعیت مکانی

@قفل مکان

@بازکردن مکان


قفل فایل

برای جلوگیری از ارسال فایل (به جر نرم افزار)

@قفل فایل

@بازکردن فایل


قفل بازی تحت وب

برای جلوگیری از ارسال بازی

@قفل بازی

@بازکردن بازی


قفل پیام ویدیویی

برای جلوگیری از ارسال پبام ویدیویی

@قفل پیام ویدیویی

@بازکردن پیام ویدیویی


قفل ریپلای کردن پیام

برای جلوگیری از ریپلای کردن پیام

@قفل ریپلای

@بازکردن ریپلای


قفل تبلیغگر ها ( تبچی ها )

تبچی ها اکانت های معمولی هستند که به ارسال پیام های تبلیغاتی و یا اضافه کردن ربات های مخرب می پردازند. ربات دلتا آنها را در گروههای دیگر شناسایی کرده و به محض ورود به گروهتان آنها را اخراج میکند:

@قفل تبچی

@بازکردن تبچی


قفل دستورات عمومی

با فعال کردن این گزینه، ربات دیگر پاسخ دستورات عمومی را به کاربرهای معمولی نمی دهد و فقط مدیران می توانند از دستورات عمومی استفاده کنند.

@قفل دستورات

@بازکردن دستورات


قفل خدمات تلگرام

حذف پیام ورود و خروج کاربران

@قفل خدمات

@بازکردن خدمات


قفل خودکار گروه

خاموش و روشن کردن قفل خودکار گروه

@قفل خودکار روشن

@قفل خودکار روشن


تنظیم قفل خودکار گروه

برای تنظیم قفل خوکار گروه می توانید دستور زیر را بعد از حذف قسمت [زمان پایان زمان شروع] و درج ساعت و دقیقه مانند مثال موجود در پایین ارسال نمایید.

@تنظیم قفل خودکار [زمان پایان زمان شروع]

مثال:

@تنظیم قفل خودکار 13:36 19:05


قفل کاراکتر (حروف)

برای اعمال محدودیت تعداد کاراکترهای ارسالی به گروه

@قفل کاراکتر

@بازکردن کاراکتر


تنظیم کاراکتر (حروف)

برای تنظیم تعداد حداقل و تعداد حداکثر کاراکتر برای اعمل محدودیت در هنگام ارسال پیغام ها می توانید بعد از حذف قسمت [حداقل کاراکتر حداکثر کاراکتر] و درج اعداد لازم دستور را از گروه ارسال نمایید.

@تنظیم کاراکتر [حداقل کاراکتر حداکثر کاراکتر]

مثال:

@تنظیم کاراکتر 10 320


ارسال قوانین

یک پیام شامل قوانین گروه به کاربر ارسال می شود برای تنظیم قوانین بعد از حذف قسمت [متن] و درج قوانین دستور زیر را ارسال نمایید.

@تنظیم قوانین [متن]


مشاهده قوانین گروه

برای مشاهده قوانین تنظیم شده در گروه

@قوانین


لینک گروه

برای دریافت لینک گروه

@لینک


اطلاعات

دریافت اطلاعات گروه و خودتان

@اطلاعات


مشخصات

دریافت اطلاعات شما به همراه مقام شما در ربات

@من


تنظیم عضویت اجباری به کانال

برای تنظیم کانال جهت عضویت اجباری توسط کاربران بعد از حذف قسمت [یوزرنیم کانال@] و درج آیدی کانال به همراه @ می توانید از دستور زیر استفاده نمایید.

@تنظیم کانال [یوزرنیم کانال@]

مثال:

@تنظیم کانال channelid@

برای استفاده از این مورد لازم است تا ربات را در کانالتان ادمین کنید.


عضویت اجباری به کانال

هر کاربر قبل از ارسال پیام به گروه باید در یک کانال عضو شود برای فعال کردن عضویت اجباری به کانال از دستور @قفل کانال روشن و برای غیرفعال کردن عضویت اجباری به کانال از دستور @قفل کانال خاموش می توانید استفاده نمایید.

@قفل کانال روشن

@قفل کانال خاموش


ادمین کردن کاربران

قسمت [ریپلای] را حذف و بر روی کاربر ریپلای نمایید و برای ادمین کردن دستور @ترفیع و برای خارج کردن از مقام ادمین از دستور @تنزل استفاده نمایید.

@ترفیع [ریپلای]

@تنزل [ریپلای]


سنجاق کردن پست ها

برای سنجاق کردن پست قسمت [ریپلای] را از دستور @سنجاق [ریپلای] حذف و بر روی پست دلخواه ریپلای نمایید و دستور @سنجاق را ارسال نمایید همچنین برای حذف سنجاق از دستور @حذف سنجاق استفاده نمایید.

@سنجاق [ریپلای]

@حذف سنجاق


اخراج فرد از گروه

برای اخراج فرد از گروه بعد از حذف قسمت [ریپلای | ایدی] به دو روش می توانید دستور را ارسال نمایید روش اول بر روی کاربر ریپلای نموده و دستور @اخراج فرد را ارسال نمایید و در روش دوم می توانید از ایدی کاربران استفاده نمایید.

@اخراج فرد [ریپلای | ایدی]

مثال:

@اخراج فرد 123456789


پاک کردن پیام ها

بعد از حذف قسمت [1-300] در دستور زیر و درج عدد بین 1 الی 300 می توانید برای پاک کردن پیام های اخیر گروه استفاده نمایید.

@پاک کردن [1-300]

مثال:

@پاک کردن 250


پاکسازی کل گروه

پاکسازی پیام های اخیر گروه تا حد ممکن

@پاکسازی کلی


تنظیم نام گروه

برای تنظیم نام گروه بعد از حذف قسمت [نام] و درج نام به جای آن از دستور زیر استفاده نمایید.

@تنظیم نام [نام]

مثال:

@تنظیم نام گروه ربات محافظ گروه دلتا


تنظیم اطلاعات گروه

برای تنظیم اطلاعات گروه بعد از حذف قسمت [متن] و درج متن به جای آن از دستور زیر استفاده نمایید.

@تنظیم اطلاعات [متن]


حذف عکس گروه

برای حذف عکس گروه از دستور زیر استفاده نمایید.

@حذف عکس


تنظیم عکس گروه

بعد از حذف قسمت [ریپلای] بر روی عکس ریپلای و از دستور زیر استفاده نمایید.

@تنظیم عکس [ریپلای]


فعال کردن قفل ها به صورت خودکار و مدیریت خود کار گروه

برای فعال کردن قفل ها به صورت خودکار از دستور زیر استفاده نمایید.

@اتوماتیک فعال


افزودن کلمه به لیست کلمات فیلترشده

قسمت [کلمه] را از دستور زیر حذف نمایید و کلمه هایی را که می خواهید فیلتر شوند را درج و به گروه ارسال نمایید.

@افزودن فیلتر [کلمه]


حذف کلمه از لیست کلمات فیلتر شده

قسمت [کلمه] را از دستور زیر حذف نمایید و کلمه هایی را که می خواهید از لیست کلمات فیلتر شده حذف شوند را درج و به گروه ارسال نمایید.

@حذف فیلتر [کلمه]


لیست فیلتر

برای مشاهده لیست کلمات فیلتر شده از دستور زیر استفاده نمایید.

@لیست فیلتر


حذف لیست فیلتر

برای پاک کردن تمام کلمات درون لیست فیلتر از دستور زیر استفاده نمایید.

@حذف لیست فیلتر


مدیریت اضافه کردن ربات

@سختگیرانه ربات روشن

@سختگیرانه ربات خاموش


حذف پیام مورد نظر

بعد از حذف قسمت [ریپلای] بر روی پیام ریپلای نمایید و از دستور @حذف استفاده نمایید.

@حذف [ریپلای]


ریستارت تنظیمات

برای ریستارت کردن تنظیمات گروه به حالت اولیه از دستور زیر استفاده نمایید.

@ریستارت تنظیمات


مشاهده تنظیمات گروه

برای مشاهده تنظیمات اعمال شده به گروه

@تنظیماتتنظیم از طریق پنل مدیریت

برای ورود به پنل مدیریت، به خصوصی ربات رفته و بر روی کلید پنل مدیریت ضربه بزنید و مراحل را ادامه دهید.

درباره دلتا

ربات محافظ گروه دلتا، قدیمی ترین، سریع ترین، پر امکانات ترین و نیز ارزان ترین ربات محافظ گروه در تلگرام است. امکانات و سرعت ربات را تنها بعد از استفاده از ربات حس خواهید کرد.

ارتباط با ما

لینک ربات دلتا
DletaTelegram_bot@
کانال اخبار ربات دلتا
DletaTelegrambot@
گروه پشتیبانی ربات دلتا
عضویت در گروه
delta_support724@